Automotive

De automotive branche is een uiterst competitieve branche. Bedrijven worstelen met lage marges en invloeden van buitenaf. Beslissingen van de overheid kunnen betekenen dat jouw voorraad niet meer interessant is voor de klant. Daarnaast zien we dat fabrikanten weinig speelruimte overlaten voor eigen beslissingen van de ondernemer en investeringen verplichten.

Ook zien we het effect ‘emotie kost geld’ vaak terug binnen automotive. Het gevoel dat het pand een belangrijk visitekaartje is naar de klant en een stevige uitstraling nodig heeft. We zien echter vaker dat niet het pand maar de mensen bepalen of een organisatie succesvol is. Ondertussen kosten die stenen steeds meer geld en leveren ze steeds minder op.

Greyt kent de automotive branche door en door en weet welke speelruimte je als organisatie nog wél hebt. We zorgen voor een tijdige en accurate rapportage waardoor de, traditioneel terughoudende, banken eerder geneigd een financiering te verlenen. Ook kunnen we je eigen inzicht verbeteren. Samen zorgen we ervoor dat je de juiste keuzes maakt waardoor je weer kunt groeien. Waar liggen de verbeterpunten en hoe kunnen je medewerkers in de werkplaats productiever aan de slag? Greyt geeft je houvast voor een bedrijf dat klaar is voor de toekomst.