Onderwijs

Hoewel het onderwijs van oorsprong een publieke taak is, ontstaat er binnen de sector steeds meer de behoefte om vanuit een ondernemersmentaliteit naar de organisatie te kijken. Zo zal er in de komende jaren sprake zijn van een dalende instroom, eerst in het basisonderwijs en later ook in het voortgezet onderwijs. Ondertussen worden onderwijsinstellingen steeds vaker geacht op eigen benen te staan. Het vraagt creativiteit om het hoofd boven water te houden en de kwaliteit te waarborgen.

In het onderwijs is er meestal weinig ruimte om kosten te besparen, omdat zo’n 80 % bestaat uit personeelkosten. Om goed onderwijs te waarborgen, hebben veel onderwijsinstellingen de uitdaging een gezonde financiële basis te creëren en risicomanagement te implementeren. Vaak zien we dat dat er bedragen worden gereserveerd voor risico’s, zonder verder te kijken naar mogelijk betere alternatieven (zoals een verzekering). Het is van belang om regelmatig te herzien of de oplossing nog past bij de situatie.

Greyt zorgt voor toolkits waarmee onderwijsinstellingen kunnen zien welke keuzes ze kunnen maken en welke verschillende wegen ze kunnen inslaan om een betere kwaliteit aan te bieden. We zorgen voor een duidelijke cockpit met niet financiële informatie afgestemd op verschillende niveaus: strategisch, tactisch en operationeel.