Zorg

De zorg altijd al een branche geweest waar verandering niet vreemd is. Door de grote politieke invloeden kunnen nieuwe of gewijzigde wetten en regels je bedrijfsvoering volledig omgooien.

Ook de laatste jaren is de zorgmarkt aan flinke verandering onderhevig. Door nieuwe decentralisaties is de bepalende (en betalende) partij in de zorg niet meer de landelijke maar de lokale overheid geworden. Deze ontwikkeling, in combinatie met een grote bezuinigingen, vraagt om creatieve oplossingen van zorgverleners.

Greyt zorgt ervoor dat je flexibel met veranderingen kunt omgaan, zodat je je kunt blijven richten op de zorgverlening. Zo krijg je met een rapportage van Greyt inzicht in de resultaten van je organisatie(s), waardoor we nieuwe ontwikkelingen snel kunnen verwerken en je de juiste keuzes op het juiste moment kunt maken. Daarnaast zorgen we ervoor dat je snel en zorgvuldig verantwoording kunt afleggen naar je stakeholders (zoals zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeentes). We weten welke eisen er worden gesteld en zorgen ervoor dat je deze cijfers snel en gestructureerd kunt aanleveren.