ONDERNEMERS VERTELLEN | SCALING UP |

Door factoring kan een bedrijf in payrolling meer groeien

Een middelgroot bedrijf, gespecialiseerd in payrolling, verdubbelt jaarlijks in omvang. Een groeicurve zo steil dat het moederbedrijf de groeifinanciering niet meer uit de eigen cashflow kan opbrengen. Greyt helpt met de zoektocht naar de juiste financiering om toch de maximaal haalbare groei te behalen.

Probleem

Het payroll bedrijf groeit in rap tempo, maar mist de ervaring om de financieringsbehoefte zelf in te vullen. Het moederbedrijf, een softwarebouwer, kan de groeifinanciering niet uit eigen cashflow opbrengen. Maar zonder de juiste financiering kan het bedrijf minder hard groeien dan mogelijk is. Dat zou een gemiste kans betekenen.

Oplossing

Het bedrijf schakelt Greyt in om de financiering te regelen. We starten met het maken van lijst met mogelijke financieringsvormen en hun voor- en nadelen. Al snel blijkt factoring de beste vorm te zijn. Deze financieringsvorm beweegt namelijk mee met de werkkapitaalbehoefte. We nodigen drie bedrijven met een voorstel te komen en begeleiden het keuzeproces. Gezamenlijk kiezen we de beste partij op basis van kosten, dienstverlening en het vermogen om mee te groeien.

Resultaat

De onderneming beschikt tijdens haar groeiperiode nu steeds over voldoende werkkapitaal en realiseert daardoor de maximaal haalbare groei. Na de start van de samenwerking met de factoringmaatschappij gaan we nog ieder jaar om tafel voor een verhoging van de krediet faciliteit . We onderhandelen over nieuwe passende voorwaarden, doen een due diligence onderzoek op de werkprocessen en richten deze waar nodig opnieuw in voor het beste resultaat.

Door factoring kan een bedrijf in payrolling meer groeien

Een middelgroot bedrijf, gespecialiseerd in payrolling, verdubbelt jaarlijks in omvang. Een groeicurve zo steil dat het moederbedrijf de groeifinanciering niet meer uit de eigen cashflow kan opbrengen. Greyt helpt met de zoektocht naar de juiste financiering om toch de maximaal haalbare groei te behalen.

Probleem

Het payroll bedrijf groeit in rap tempo, maar mist de ervaring om de financieringsbehoefte zelf in te vullen. Het moederbedrijf, een softwarebouwer, kan de groeifinanciering niet uit eigen cashflow opbrengen. Maar zonder de juiste financiering kan het bedrijf minder hard groeien dan mogelijk is. Dat zou een gemiste kans betekenen.

Oplossing

Het bedrijf schakelt Greyt in om de financiering te regelen. We starten met het maken van lijst met mogelijke financieringsvormen en hun voor- en nadelen. Al snel blijkt factoring de beste vorm te zijn. Deze financieringsvorm beweegt namelijk mee met de werkkapitaalbehoefte. We nodigen drie bedrijven met een voorstel te komen en begeleiden het keuzeproces. Gezamenlijk kiezen we de beste partij op basis van kosten, dienstverlening en het vermogen om mee te groeien.

Resultaat

De onderneming beschikt tijdens haar groeiperiode nu steeds over voldoende werkkapitaal en realiseert daardoor de maximaal haalbare groei. Na de start van de samenwerking met de factoringmaatschappij gaan we nog ieder jaar om tafel voor een verhoging van de krediet faciliteit . We onderhandelen over nieuwe passende voorwaarden, doen een due diligence onderzoek op de werkprocessen en richten deze waar nodig opnieuw in voor het beste resultaat.