ONDERNEMERS VERTELLEN | SCALING UP |

Focus op innovatie en groei

In de zomer van 2016 heeft een succesvolle Amerikaanse incubator haar eerste internationale vestiging geopend, in Rotterdam. Het bedrijf huurt kantoorruimte in een markant gebouw in de binnenstad, dat ze vervolgens grondig verbouwt naar een flexibele kantooromgeving van hoge kwaliteit. Startups en andere innovatieve bedrijven kunnen een eigen ruimte huren, waar ze omringd zijn door gelijkgestemden. Een dynamische omgeving, waar innovatie baat bij heeft.

Probleem

De Rotterdamse vestiging heeft zelf ook alle kenmerken van een startup. De focus ligt op het creëren van een innovatieve kantooromgeving, op het verwerven van huurders, op groei. Medio 2016 moet worden geconstateerd dat het inzicht in de financiën onvoldoende is. De Planning & Control is onderschat. Er is behoefte aan een professionele aanpak.

Oplossing

Het bedrijf vraagt Greyt om advies. Greyt CFO Johan de Boer voert een Frisse blik uit en stelt een aantal verbeterplannen op. Johan krijgt vervolgens de taak deze plannen uit te voeren:

  • Johan wordt part time CFO.
  • Voor de Planning & Control cyclus wordt een abonnement afgesloten, waarin zowel maand- als specifieke kwartaalrapportages zijn opgenomen.
  • MkbAdministratie, een samenwerkingspartner van Greyt, wordt ingeschakeld om tijdelijk de financiële administratie uit te voeren.
  • Greyt verzorgt het recruitment-proces voor het aantrekken van een vaste Finance Associate.

Resultaat

Na vier maanden is de financiële administratie weer op orde. De maandelijkse afsluiting geeft rust en structuur. Een vaste medewerker heeft inmiddels de werkzaamheden over kunnen nemen.

Ondertussen is door Johan, op basis van input van het management, een budget en een cashflow planning voor 2017 opgesteld, alsook een prognose voor de middellange en lange termijn. Samen met de maand- en kwartaalrapportage geeft dit inzicht aan alle belanghebbenden.

Een professionele Planning & Control biedt inzicht in de financiën, een goede basis voor de verdere groei.

Focus op innovatie en groei

In de zomer van 2016 heeft een succesvolle Amerikaanse incubator haar eerste internationale vestiging geopend, in Rotterdam. Het bedrijf huurt kantoorruimte in een markant gebouw in de binnenstad, dat ze vervolgens grondig verbouwt naar een flexibele kantooromgeving van hoge kwaliteit. Startups en andere innovatieve bedrijven kunnen een eigen ruimte huren, waar ze omringd zijn door gelijkgestemden. Een dynamische omgeving, waar innovatie baat bij heeft.

Probleem

De Rotterdamse vestiging heeft zelf ook alle kenmerken van een startup. De focus ligt op het creëren van een innovatieve kantooromgeving, op het verwerven van huurders, op groei. Medio 2016 moet worden geconstateerd dat het inzicht in de financiën onvoldoende is. De Planning & Control is onderschat. Er is behoefte aan een professionele aanpak.

Oplossing

Het bedrijf vraagt Greyt om advies. Greyt CFO Johan de Boer voert een Frisse blik uit en stelt een aantal verbeterplannen op. Johan krijgt vervolgens de taak deze plannen uit te voeren:

  • Johan wordt part time CFO.
  • Voor de Planning & Control cyclus wordt een abonnement afgesloten, waarin zowel maand- als specifieke kwartaalrapportages zijn opgenomen.
  • MkbAdministratie, een samenwerkingspartner van Greyt, wordt ingeschakeld om tijdelijk de financiële administratie uit te voeren.
  • Greyt verzorgt het recruitment-proces voor het aantrekken van een vaste Finance Associate.

Resultaat

Na vier maanden is de financiële administratie weer op orde. De maandelijkse afsluiting geeft rust en structuur. Een vaste medewerker heeft inmiddels de werkzaamheden over kunnen nemen.

Ondertussen is door Johan, op basis van input van het management, een budget en een cashflow planning voor 2017 opgesteld, alsook een prognose voor de middellange en lange termijn. Samen met de maand- en kwartaalrapportage geeft dit inzicht aan alle belanghebbenden.

Een professionele Planning & Control biedt inzicht in de financiën, een goede basis voor de verdere groei.